Nástěnka

Inspirace pro pedagogy při mimořádném uzavření škol

Užitečné odkazy pro třídní učitele i školní metodiky prevence. Co můžete číst, studovat, čím se inspirovat?

Ve dnech, kdy pedagogové nemají ve třídách děti a výuka se přesunula do neplánovaného domácího vzdělávání, možná hledáte inspiraci a podněty pro samostudium. Nabízíme několik tipů ať už pro budoucí preventivní práci se třídami nebo pro získání nových impulsů do nelehkého závěru školního roku.

Knihy, které lze doporučit ke čtení všem pedagogům:

Thomas Gordon: Škola bez poražených Publikace chce pomáhat učitelům se zvládáním vypjatých situací. Učí je mluvit s žáky způsobem, který posiluje vzájemný vztah, a řešit konflikty tvůrčím způsobem. Chce učitele povzbudit a poskytnout jim oporu. Chce je ujistit o tom, že mohou dělat chyby – a přesto být skvělými učiteli.

Robert Čapek: Moderní didaktika. Ukazuje cestu k efektivnímu praktickému vyučování. Výukové metody a aktivity jsou vybrány a popsány tak, aby byly vhodné pro všestranné použití, a jsou doplněny ilustrativními příklady. Součástí je lexikon výukových metod, které jsou popsány metodologicky a didakticky, stejně jako metody hodnoticí. Publikace je pro moderního učitele nepostradatelným vodítkem.

Karel Starý, Veronika Laufková: Formativní hodnocení ve výuce. Kniha má pomoci pedagogům seznámit se se způsobem hodnocení, jehož cílem je přinést žákům užitečnou informaci o jejich aktuálním stavu vědomostí a dovednostní. Jeho cílem je zlepšit výsledky a naučit žáky přijímat hodnocení jako přirozenou součást života.

Pro metodiky prevence na školách všech typů je jistě užitečné seznámit se s existencí projektu: Nenech to být, který slouží jako nástroj v odhalování a řešení šikany. Všechny potřebné informace naleznete na www.nntb.cz a zajímavé výstupy z jeho již tříletého fungování nejdete například v  posledním čísle časopisu Prevence.

V rámci prevence rizikového chování na internetu doporučujeme web www.e-bezpeci.cz. Jeho prostřednictvím se můžete blíže seznámit s aktivitami zaměřenými na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s riziky v kyberprostoru a souvisejícími fenomény. Konkrétně tu najdete podněty k práci s tématy jako kyberšikana a sexting, kybergrooming, kyberstalking a stalking, rizika sociálních sítí, hoax, spam a fake news, netolismus, nomofobie, youtubering aj.

V rámci prevence kouření věnujte pozornost webu www.nekuratka.cz. Tipy pro práci se zejména mladšími školáky uvítají jistě nejen preventisté. Web je provozován Českou koalicí proti tabáku. Pedagogům mohou konkrétní techniky skvěle posloužit k zahájení diskuze na téma závislosti na tabákových výrobcích a jejích rizicích. 

Zrušení vzdělávacích akcí

S ohledem na aktuální situaci ohledně šíření koronaviru COVID-19 jsme přistoupili k preventivnímu opatření - zrušení všech plánovaných vzdělávacích akcí po dobu vládou vyhlášeného nouzového stavu.

O náhradních termínech seminářů budete informováni na našem webu a e-mailem.

P-centrum přeje všem pevné zdraví a jasnou mysl!

Škodlivé programy primární prevence

Evropská společnost pro výzkum v oblasti prevence (EUSPR) vydala prohlášení o programech primární prevence, které jsou škodlivé. Jako nejvíce signifikantní příklad je uveden Revolution train.

Prosím věnujte pozornost informacím v přiloženém odkazu: http://euspr.org/position-euspr-on-harmful-approaches/

Připojujeme se a vyzýváme tímto činitele s rozhodovací pravomocí – kolegy, učitele, rodiče, tvůrce politik a další, aby dbali na kvalitu preventivních programů a vyvarovali se programů s tzv. šokovou taktikou.

26.10.2019

Převzato z http://www.asociace.org/aktuality/skodlive-programy-primarni-prevence/

Zahájení specializačního kurzu v září 2019

Další běh specializačního kurzu pro školní metodiky prevence zahájíme v září tohoto roku. Studium ukončí absolventi v prosinci 2020. Stále máme volná místa, neváhejte se hlásit! Více informací o kurzu naleznete zde.

Pozvánka na X. AT Konferenci v Plzni

Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. v Plzni jako jeden z pořadatelů Vás zve na

X. AT konferenci v Plzeňském kraji s názvem Zpátky na začátek – Co jsme získali a co ztratili profesionalizací služeb.

Konference se bude konat ve dnech 22. 11. 2018 a 23. 11. 2018 v prostorách Moving Station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách – www.atkonferenceplzen.cz.

jpgPozvánka1.16 MB

 

P-centrum, CPPT, o. p. s. podporuje snížení počtu hodin pro ŠMP

PRÁCE NAVÍC JE PRÁCE NAVÍC

aneb

PETICE ZA SNÍŽENÍ PŘÍMÉ VYUČOVACÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE

A ZLEPŠENÍ JEJICH PRACOVNÍCH PODMÍNEK

Učitelé, kteří zastávají funkci školního metodika prevence, mají na škole významnou roli. Mají usilovat o předcházení šikaně, prevenci závislostí a dalších druhů rizikového chování. Přes množství činností, které by měli na škole vykonávat, funkci často provádějí v rámci běžného úvazku, tj. bez úlev v rámci přímé pedagogické činnosti nemají mnohdy čas navíc a za výkon své funkce nebývají dostatečně finančně ohodnoceni.

Z tohoto důvodu plně podporujeme požadavek na snížení přímé vyučovací povinnosti školních metodiků prevence a zlepšení jejich pracovních podmínek. Jsme přesvědčeni, že k vykonávání své práce potřebují dostatečný časový prostor. Díky  němu se budou moci lépe věnovat jak své běžné pedagogické práci, tak i své speciální funkci, tedy koordinaci prevence na škole, metodickému vedení kolegů v oblasti rizikového chování, poradenské činnosti a spoluvytváření bezpečného klimatu na škole.

K petici se můžete připojit zde:

https://www.petice24.com/petice_za_zlepeni_pracovnich_podminek_kolnich_metodik_prevence

Prodloužená uzávěrka přihlášek do Specializačního kurzu

Zvažujete svou účast ve Specializačním kurzu? Prodloužili jsme uzávěrku přihlášek až do 5. 1. 2018.

12. 1. 2018 zahajujeme již sedmý běh kurzu. Jedná se o prakticky orientovaný kurz určený především školním metodikům prevence, kteří chtějí pro svou práci získat teoretickou oporu a hlavně si chtějí zažít jednotlivá témata prakticky. 

Kurz je akreditovaný MŠMT. Více informací ke kurzu najdete v záložce "nabídka vzdělávacích aktivit" nebo nás kontaktujte mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..