Nástěnka

Připravujeme nový web pro rodiče!

Připravujeme zbrusu nové webové stránky pro rodiče!Chceme podporovat rodiče v tom, aby mluvili s dětmi o věcech, které je mohou ohrožovat. Ale jak? Právě k nalezení odpovědí na takové otázky, bude sloužit náš nový web, který naváže na naši první rodičovskou výzvu: Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně?

Již brzy se můžete na tuto metodiku a další informace těšit na www.standby.cppt.cz

 

 

ADAPTAČNÍ PROGRAM - metodika pro třídní učitele

Nabízíme ke stažení metodiku Adaptačního programu, která vznikla v P-centru na jaře 2020. Metodika obsahuje konkrétní aktivity, jež přispívají k tvorbě bezpečného klimatu ve třídě, které by mohlo být ohroženo odloučením žáků v době nouzového stavu. Budeme rádi za šíření metodiky mezi pedagogy a za zpětnou vazbu od těch, kdo na jejím základě vytvoří adaptační program ve své třídě.

Až se sejdeme ve škole

Zprostředkováváme ke stažení metodický materiál "Až se sejdeme ve škole", který vznikl jako podpora pedagogů všech stupňů škol při reakci na možné rozpoložení dětí a žáků při jejich návratu do školních lavic po dlouhé koronavirové odmlce. 

Inspirace pro pedagogy při mimořádném uzavření škol

Užitečné odkazy pro třídní učitele i školní metodiky prevence. Co můžete číst, studovat, čím se inspirovat?

Ve dnech, kdy pedagogové nemají ve třídách děti a výuka se přesunula do neplánovaného domácího vzdělávání, možná hledáte inspiraci a podněty pro samostudium. Nabízíme několik tipů ať už pro budoucí preventivní práci se třídami nebo pro získání nových impulsů do nelehkého závěru školního roku.

Knihy, které lze doporučit ke čtení všem pedagogům:

Thomas Gordon: Škola bez poražených Publikace chce pomáhat učitelům se zvládáním vypjatých situací. Učí je mluvit s žáky způsobem, který posiluje vzájemný vztah, a řešit konflikty tvůrčím způsobem. Chce učitele povzbudit a poskytnout jim oporu. Chce je ujistit o tom, že mohou dělat chyby – a přesto být skvělými učiteli.

Robert Čapek: Moderní didaktika. Ukazuje cestu k efektivnímu praktickému vyučování. Výukové metody a aktivity jsou vybrány a popsány tak, aby byly vhodné pro všestranné použití, a jsou doplněny ilustrativními příklady. Součástí je lexikon výukových metod, které jsou popsány metodologicky a didakticky, stejně jako metody hodnoticí. Publikace je pro moderního učitele nepostradatelným vodítkem.

Karel Starý, Veronika Laufková: Formativní hodnocení ve výuce. Kniha má pomoci pedagogům seznámit se se způsobem hodnocení, jehož cílem je přinést žákům užitečnou informaci o jejich aktuálním stavu vědomostí a dovednostní. Jeho cílem je zlepšit výsledky a naučit žáky přijímat hodnocení jako přirozenou součást života.

Pro metodiky prevence na školách všech typů je jistě užitečné seznámit se s existencí projektu: Nenech to být, který slouží jako nástroj v odhalování a řešení šikany. Všechny potřebné informace naleznete na www.nntb.cz a zajímavé výstupy z jeho již tříletého fungování nejdete například v  posledním čísle časopisu Prevence.

V rámci prevence rizikového chování na internetu doporučujeme web www.e-bezpeci.cz. Jeho prostřednictvím se můžete blíže seznámit s aktivitami zaměřenými na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s riziky v kyberprostoru a souvisejícími fenomény. Konkrétně tu najdete podněty k práci s tématy jako kyberšikana a sexting, kybergrooming, kyberstalking a stalking, rizika sociálních sítí, hoax, spam a fake news, netolismus, nomofobie, youtubering aj.

V rámci prevence kouření věnujte pozornost webu www.nekuratka.cz. Tipy pro práci se zejména mladšími školáky uvítají jistě nejen preventisté. Web je provozován Českou koalicí proti tabáku. Pedagogům mohou konkrétní techniky skvěle posloužit k zahájení diskuze na téma závislosti na tabákových výrobcích a jejích rizicích. 

Zrušení vzdělávacích akcí

S ohledem na aktuální situaci ohledně šíření koronaviru COVID-19 jsme přistoupili k preventivnímu opatření - zrušení všech plánovaných vzdělávacích akcí po dobu vládou vyhlášeného nouzového stavu.

O náhradních termínech seminářů budete informováni na našem webu a e-mailem.

P-centrum přeje všem pevné zdraví a jasnou mysl!

Škodlivé programy primární prevence

Evropská společnost pro výzkum v oblasti prevence (EUSPR) vydala prohlášení o programech primární prevence, které jsou škodlivé. Jako nejvíce signifikantní příklad je uveden Revolution train.

Prosím věnujte pozornost informacím v přiloženém odkazu: http://euspr.org/position-euspr-on-harmful-approaches/

Připojujeme se a vyzýváme tímto činitele s rozhodovací pravomocí – kolegy, učitele, rodiče, tvůrce politik a další, aby dbali na kvalitu preventivních programů a vyvarovali se programů s tzv. šokovou taktikou.

26.10.2019

Převzato z http://www.asociace.org/aktuality/skodlive-programy-primarni-prevence/

Zahájení specializačního kurzu v září 2019

Další běh specializačního kurzu pro školní metodiky prevence zahájíme v září tohoto roku. Studium ukončí absolventi v prosinci 2020. Stále máme volná místa, neváhejte se hlásit! Více informací o kurzu naleznete zde.