Nabídka vzdělávacích aktivit

Vzděláváme v oblasti prevence rizikového chování, podporujeme pedagogy, aby se při své práci mohli rozhodovat informovaně a zodpovědně.

Nabízíme vzdělávání dlouhodébé i jednorázové semináře a průběžnou metodickou podporu.

 

Určeno pro: ŠMP

Dvouletý prakticky orientovaný kurz určený metodičkám a metodikům prevence. Splňuje Standardy studia k výkonu specializovaných činností MŠMT, zohledňuje Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v PPRCH ve školství. Účastníci hradí kurzovné.

 

Určeno pro: pedagogy 1. - 4. třídy ZŠ a MŠ, ŠMP, školní psychology

Akreditované kurzy pro učitele, kteří chtějí s žáky ve věku 5 až 9 let v rámci výuky systematicky pracovat  na rozvoji sociálních dovedností a copingových strategiích. Více o kurzech se dozvíte na zipyhokamaradi.cz v sekci metodiky. Na kurzy se můžete přihlásit v záložce kurzy, kde najdete aktuálně vypsané kurzu vedené lektory z Preventivního centra.

 

Určeno pro: pedagogy 5. - 6. třídy ZŠ, prim gymnázií; ŠMP, školní psychology

Akreditovaný kurz pro učitele, kteří chtějí rozvíjet psychickou odolnost žáků ve věku 10 až 12 let. Učitel získá ucelenou metodiku na 10 vyučovacích hodin. Více o metodice, kurzu a přihlášení se dozvíte na www.zipyhokamaradi.cz.

 

Určeno pro: pedagogy všech stupňů a typů škol, ŠMP

Intervizní skupina pro pedagogy všech typů škol. Nabízíme Otevřenou sborovnu pro školní metodiky prevence a tematizovanou Otevřenou sborovnu. Aktuality zveřejňujeme na Facebooku v naší skupině.

 

Určeno pro: třídní učitele

Akreditovaný kurz v rozsahu jednoho školního roku pro třídní učitele nebo učitele chystající se na tuto funkci, zaměřený na rozvoj kompetencí pro efektivní práci s třídním kolektivem. 

 

Určno pro: pedagogické sbory nebo skupiny pedagogů

Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování určené pro pracovní týmy/skupiny. Téma semináře vychází ze specifických potřeb týmu/instituce. Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu.

 

  • Metodická podpora

Určeno pro: pedagogy, asistenty pedagogůvšech stupňů a typů škol, management škol 

Služba zaměřená na podporu při realizaci prevence ve škole, pomoc při řešení konkrétní situace ve třídě nebo ve škole. Metodickou podporu lze využít např. při: tvorbě strategií, koncepcí a dokumentů pro primární prevenci na škole, přípravě třídnické hodiny, adaptačního kurzu, doplnění výuky o postup nebo metodu zpracovávající konkrétní téma z oblasti prevence rizikového chování, řešení rizikového chování ve škole, vedení a koordinaci funkčních, efektivních preventivních a intervenčních programů pro jednotlivce a třídní kolektivy, přípravě na komunikaci s rodiči.