Nabídka vzdělávacích aktivit

Středisko primární prevence P-centrum, CPPT, o. p. s. v Plzni poskytuje své služby od roku 1999. O deset let později vznikl projekt KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Od té doby jsme akreditovanou institucí a poskytujeme tyto vzdělávací služby pro pedagogy:

NOVĚ Připravujeme zbrusu nové webové stránky pro rodiče!

Chceme podporovat rodiče v tom, aby mluvili s dětmi o věcech, které je mohou ohrožovat. Ale jak? Právě k nalezení odpovědí na takové otázky, bude sloužit náš nový web, který naváže na naši první rodičovskou výzvu: Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně?

Preventivní výzva 

Každodenní úkoly pro jednotlivce i celé třídy. Snažme se společně vytáhnout děti ven v době, kdy se hlavní náplň dne odehrává před obrazovkou počítače! Více na našem Instagramu nebo zde: I._týden_Preventivní_výzvy.pdfII._týden_Preventivní_výzvy.pdfIII._týden_Preventivní_výzvy.pdfEko_výzva_P-centra.pdf

Otevřená sborovna 

On-line intervizní skupina pro pedagogy všech typů škol. Více se dočtete zde nebo na Facebooku v naší skupině.

Specializační kurz prevence rizikového chování

Dvouletý kurz určený metodikům prevence. Splňuje Standardy studia k výkonu specializovaných činností MŠMT, zohledňuje Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v PPRCH ve školství. Účastníci hradí kurzovné.

Kurz pro třídní učitele

Akreditovaný kurz v rozsahu jednoho školního roku pro třídní učitele nebo učitele chystající se na tuto funkci, zaměřený na rozvoj kompetencí pro efektivní práci s třídním kolektivem. 

Seminář na klíč

Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování určené pro pracovní týmy/skupiny. Téma semináře vychází ze specifických potřeb týmu/instituce. Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu.

Tematické semináře

Vzdělávání zaměřené na konkrétní okruh z oblasti primární prevence rizikového chování. Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu.

Tematické semináře zaměřené na rozvoj kompetencí třídních učitelů

13 akreditovaných seminářů určených především pro třídní učitele a učitele připravující se na tuto funkci, každý v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Cílem seminářů je rozvinout kompetence učitelů v budování a udržení, případně znovunastolení bezpečného klimatu. 

Metodická podpora

Služba pro pedagogy zaměřená na podporu při realizaci prevence ve škole, pomoc při řešení konkrétní situace ve třídě nebo ve škole. Metodickou podporu lze využít např. při: tvorbě strategií, koncepcí a dokumentů pro primární prevenci na škole, přípravě třídnické hodiny, adaptačního kurzu, doplnění výuky o postup nebo metodu zpracovávající konkrétní téma z oblasti prevence rizikového chování, řešení rizikového chování ve škole, vedení a koordinaci funkčních, efektivních preventivních a intervenčních programů pro jednotlivce a třídní kolektivy, přípravě na komunikaci s rodiči.