Nabídka vzdělávacích aktivit

Středisko primární prevence P-centrum, CPPT, o. p. s. v Plzni poskytuje své služby od roku 1999. O deset let později vznikl projekt KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Od té doby jsme akreditovanou institucí a poskytujeme tyto vzdělávací služby pro pedagogy:

Specializační kurz prevence rizikového chování

Dvouletý kurz určený metodikům prevence. Splňuje Standardy studia k výkonu specializovaných činností MŠMT, zohledňuje Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v PPRCH ve školství. Účastníci hradí kurzovné.

Supervize

Služba zaměřená na podporu a rozvoj pracovních schopností, dovedností pedagogů a jejich profesní růst, ve formě individuální, skupinové nebo týmové. Cena supervize závisí na její formě a rozsahu.

Seminář na klíč

Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování určené pro pracovní týmy/skupiny. Téma semináře vychází ze specifických potřeb týmu/instituce. Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu.

Tematické semináře

Vzdělávání zaměřené na konkrétní okruh z oblasti primární prevence rizikového chování. Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu.

Metodická podpora

Služba pro pedagogy zaměřená na podporu při realizaci prevence ve škole, pomoc při řešení konkrétní situace ve třídě nebo ve škole. Metodickou podporu lze využít např. při: tvorbě strategií, koncepcí a dokumentů pro primární prevenci na škole, přípravě třídnické hodiny, adaptačního kurzu, doplnění výuky o postup nebo metodu zpracovávající konkrétní téma z oblasti prevence rizikového chování, řešení rizikového chování ve škole, vedení a koordinaci funkčních, efektivních preventivních a intervenčních programů pro jednotlivce a třídní kolektivy, přípravě na komunikaci s rodiči.