Nabídka vzdělávacích aktivit

Středisko primární prevence P-centrum, CPPT, o. p. s. v Plzni poskytuje své služby od roku 1999. O deset let později vznikl projekt KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Od té doby jsme akreditovanou institucí a poskytujeme tyto vzdělávací služby pro pedagogy:

 

Dvouletý kurz určený metodikům prevence. Splňuje Standardy studia k výkonu specializovaných činností MŠMT, zohledňuje Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v PPRCH ve školství. Účastníci hradí kurzovné.

 

Akreditované kurzy pro učitele, kteří chtějí s žáky ve věku 5 až 9 let v rámci výuky systematicky pracovat  na rozvoji sociálních dovedností a copingových strategiích. Více o kurzech se dozvíte na zipyhokamaradi.cz v sekci metodiky. Na kurzy se můžete přihlásit v záložce kurzy, kde najdete aktuálně vypsané kurzu vedené lektory z P-centra.

 

On-line intervizní skupina pro pedagogy všech typů škol. Více se dočtete zde nebo na Facebooku v naší skupině.

 

Akreditovaný kurz v rozsahu jednoho školního roku pro třídní učitele nebo učitele chystající se na tuto funkci, zaměřený na rozvoj kompetencí pro efektivní práci s třídním kolektivem. 

 

Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování určené pro pracovní týmy/skupiny. Téma semináře vychází ze specifických potřeb týmu/instituce. Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu.

 

Vzdělávání zaměřené na konkrétní okruh z oblasti primární prevence rizikového chování. Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu.

 

  • Metodická podpora

Služba pro pedagogy zaměřená na podporu při realizaci prevence ve škole, pomoc při řešení konkrétní situace ve třídě nebo ve škole. Metodickou podporu lze využít např. při: tvorbě strategií, koncepcí a dokumentů pro primární prevenci na škole, přípravě třídnické hodiny, adaptačního kurzu, doplnění výuky o postup nebo metodu zpracovávající konkrétní téma z oblasti prevence rizikového chování, řešení rizikového chování ve škole, vedení a koordinaci funkčních, efektivních preventivních a intervenčních programů pro jednotlivce a třídní kolektivy, přípravě na komunikaci s rodiči.

 

Každodenní úkoly pro jednotlivce i celé třídy. Snažme se společně vytáhnout děti ven v době, kdy se hlavní náplň dne odehrává před obrazovkou počítače! Více na našem Instagramu nebo zde: I._týden_Preventivní_výzvy.pdfII._týden_Preventivní_výzvy.pdfIII._týden_Preventivní_výzvy.pdfEko_výzva_P-centra.pdf