Vaše dotazy

Otázka: Mohu získat nějakou finanční podporu z veřejných prostředků pro vzdělávání pedagogů či jiných aktivit v oblasti specifické primární prevence?

V Plzeňském kraji můžete hledat ve výzvách města (Magistrát města Plzně), kraje (Plzeňský kraj - odbor školství), využít lze i šablon OP VVV. Zajímavé mohou být i výzvy různých fondů a nadací a samozřejmě je možné využívat bezplatných nabídek neziskových organizací či jiných institucí. 

Otázka: Kolik stojí Specializační kurz v P-centru?

Specializační kurz prevence rizikového chování je určen především školním metodikům prevence a je poskytován za úhradu. Požadovaná je částka 20 000,- Kč. Tuto částku je možné hradit formou splátek (ročně 2 x 10 000,- Kč nebo pololetně 4 x 5 000,- Kč).

Otázka: Musí mít školní metodik prevence specializační studium?

Specializovanou činnost může vykonávat pedagogický pracovník, který absolvoval specializační studium v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o povinnost, která je platná v současné úpravě zákona (zdroj: legislativní odbor MŠMT a jeho výklad zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů).

Otázka: Mohu po absolvování Specializačního kurzu prevence rizikového chování žádat o specializační příplatek za výkon funkce školního metodika prevence?

Jestliže pedagogický pracovník úspěšně absolvoval studium k výkonu specializovanýh činností a vedle přímé pedagogické činnosti vykonává činnost metodika prevence, je mu poskytován specializační příplatek ve výši 1 000,- až 2 000,- Kč měsíčně.

Napsat dotaz

Kvalifikovaná odpověď na Váš dotaz bude zaslána na Vámi uvedený e-mail do tří pracovních dní. Dovolíte-li zveřejnit Váš dotaz (a odpověď na něj) na našich stránkách, nebudeme muset odpovídat na stejnou otázku dalším desítkám lidí