Nástěnka

Program pro třídní učitele

Reagujema na přání škol a nově nabízíme třídním učitelům program, který podpoří dobrý start po náročném období školního roku 2020/2021 a zároveň jim umožní pečovat o vztahy bez ohledu na to, zda se se třídou bude vídat na živo či virtuálně. Poprvé v letošním roce můžete využít Program pro třídní učitele, který nabízí adaptační program pro třídu a jejího učitele v průběhu září a následně metodickou podporu formou workshopu pro třídního učitele, díky níž se zpevní v dovednostech jak posilovat bezpečné klima ve třídě v průběhu celého školního roku. 

Zipyho a Jablíkovi kamarádi

Nově nabízíme akreditované vzdělávání pro učitele, kteří chtějí s žáky ve věku 5 až 9 let systematicky pracovat  na rozvoji sociálních dovedností a copingových strategíí. Díky metodikám Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi můžete u žáků efektivně rozvíjet dovednosti pro řešení konfliktů, učit se, jak si lépe říkat o pomoc, popisovat svoje prožitky a pomohou Vám při budování bezpečného klimatu ve třídě.

První kurzy se uskuteční v již v říjnu. Přihlásit se můžete zde: Zipyho kamarádi 5. 10. 2021 a Jablíkovi kamarádi 22. 10. 2021.

Dítě v krizové situaci při online výuce

Tým prevence Pedagogicko-psychlogické poradny Plezeň a krizové centrum Diákonie Západ vytvořil jednoduchý leták k tématu Dítě v krizové situaci při on-line výuce.  Jde o podporu učitele v prvních minutách, když při online výuce dojde u nějakého žáka/žačky k projevům úzkosti, pláči nebo křiku. Shrnuje osvědčené postupy, konkrétní věty i kontakty, které mohou učitelé využít.

Připravujeme nový web pro rodiče!

Připravujeme zbrusu nové webové stránky pro rodiče!Chceme podporovat rodiče v tom, aby mluvili s dětmi o věcech, které je mohou ohrožovat. Ale jak? Právě k nalezení odpovědí na takové otázky, bude sloužit náš nový web, který naváže na naši první rodičovskou výzvu: Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně?

Již brzy se můžete na tuto metodiku a další informace těšit na www.standby.cppt.cz

 

 

ADAPTAČNÍ PROGRAM - metodika pro třídní učitele

Nabízíme ke stažení metodiku Adaptačního programu, která vznikla v P-centru na jaře 2020. Metodika obsahuje konkrétní aktivity, jež přispívají k tvorbě bezpečného klimatu ve třídě, které by mohlo být ohroženo odloučením žáků v době nouzového stavu. Budeme rádi za šíření metodiky mezi pedagogy a za zpětnou vazbu od těch, kdo na jejím základě vytvoří adaptační program ve své třídě.

Až se sejdeme ve škole

Zprostředkováváme ke stažení metodický materiál "Až se sejdeme ve škole", který vznikl jako podpora pedagogů všech stupňů škol při reakci na možné rozpoložení dětí a žáků při jejich návratu do školních lavic po dlouhé koronavirové odmlce. 

Otevřená sborovna - on-line intervizní skupina pro pedagogy

Rozšířili jsme nabídku služeb P-centra - vytvořili jsme pro vás otevřený prostor pro sdílení ve virtuálním prostředí. Rádi bychom vás přizvali k formálnímu i neformálnímu povídání o tom, jak se vám profesně daří. Jakým výzvám čelíte? Z čeho máte radost? Obáváte se něčeho? Překvapili jste sami sebe?

Otevřená sborovna je tu pro všechny pedagogy všech typů škol. 

Kromě samotného sdílení se chceme postupně věnovat například těmto tématům: (ne)výhody online výuky, mapování vztahů a komunikace mezi žáky v době uzavření škol, třídnické hodiny v online prostředí, příprava na adaptaci žáků po návratu do škol, komunikace s rodiči.

První Otevřenou sborovnu spustíme v pondělí 27. 4. ve 13:30. Využijeme aplikaci ZOOM, odkaz na přístup do sborovny obdržíte e-mailem několik minut před začátkem. 

Pokud máte zájem otevřenou sborovnu vyzkoušet, napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vždy předem zveřejníme, jakému tématu se budeme věnovat v naší facebookobé skupině: https://www.facebook.com/groups/664604047648828/. Podle toho se můžete rozhodnout, zda odkaz ve svém e-mailu využijete, či ne.

Inspirace pro pedagogy při mimořádném uzavření škol

Užitečné odkazy pro třídní učitele i školní metodiky prevence. Co můžete číst, studovat, čím se inspirovat?

Ve dnech, kdy pedagogové nemají ve třídách děti a výuka se přesunula do neplánovaného domácího vzdělávání, možná hledáte inspiraci a podněty pro samostudium. Nabízíme několik tipů ať už pro budoucí preventivní práci se třídami nebo pro získání nových impulsů do nelehkého závěru školního roku.

Knihy, které lze doporučit ke čtení všem pedagogům:

Thomas Gordon: Škola bez poražených Publikace chce pomáhat učitelům se zvládáním vypjatých situací. Učí je mluvit s žáky způsobem, který posiluje vzájemný vztah, a řešit konflikty tvůrčím způsobem. Chce učitele povzbudit a poskytnout jim oporu. Chce je ujistit o tom, že mohou dělat chyby – a přesto být skvělými učiteli.

Robert Čapek: Moderní didaktika. Ukazuje cestu k efektivnímu praktickému vyučování. Výukové metody a aktivity jsou vybrány a popsány tak, aby byly vhodné pro všestranné použití, a jsou doplněny ilustrativními příklady. Součástí je lexikon výukových metod, které jsou popsány metodologicky a didakticky, stejně jako metody hodnoticí. Publikace je pro moderního učitele nepostradatelným vodítkem.

Karel Starý, Veronika Laufková: Formativní hodnocení ve výuce. Kniha má pomoci pedagogům seznámit se se způsobem hodnocení, jehož cílem je přinést žákům užitečnou informaci o jejich aktuálním stavu vědomostí a dovednostní. Jeho cílem je zlepšit výsledky a naučit žáky přijímat hodnocení jako přirozenou součást života.

Pro metodiky prevence na školách všech typů je jistě užitečné seznámit se s existencí projektu: Nenech to být, který slouží jako nástroj v odhalování a řešení šikany. Všechny potřebné informace naleznete na www.nntb.cz a zajímavé výstupy z jeho již tříletého fungování nejdete například v  posledním čísle časopisu Prevence.

V rámci prevence rizikového chování na internetu doporučujeme web www.e-bezpeci.cz. Jeho prostřednictvím se můžete blíže seznámit s aktivitami zaměřenými na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s riziky v kyberprostoru a souvisejícími fenomény. Konkrétně tu najdete podněty k práci s tématy jako kyberšikana a sexting, kybergrooming, kyberstalking a stalking, rizika sociálních sítí, hoax, spam a fake news, netolismus, nomofobie, youtubering aj.

V rámci prevence kouření věnujte pozornost webu www.nekuratka.cz. Tipy pro práci se zejména mladšími školáky uvítají jistě nejen preventisté. Web je provozován Českou koalicí proti tabáku. Pedagogům mohou konkrétní techniky skvěle posloužit k zahájení diskuze na téma závislosti na tabákových výrobcích a jejích rizicích. 

Zrušení vzdělávacích akcí

S ohledem na aktuální situaci ohledně šíření koronaviru COVID-19 jsme přistoupili k preventivnímu opatření - zrušení všech plánovaných vzdělávacích akcí po dobu vládou vyhlášeného nouzového stavu.

O náhradních termínech seminářů budete informováni na našem webu a e-mailem.

P-centrum přeje všem pevné zdraví a jasnou mysl!