Nástěnka

Zahájili jsme 10. běh speciaizačního kurzu pro ŠMP

V únoru jsme zahájili již 10. běh akreditovaného vzdělávání pro školní metodiky. V kurzu máme 11 metodiček a metodiků prevence, studium ukončí v červnu 2024.

Případní zájemci o studium se mohou hlásit do 11. běhu, který zahájíme nejdříve v září 2024.

SPARK Resilience

Nabízíme Vám exkluzivně proškolení v práci s metodikou pro žáky ve věku 10 až 12 let, která Vás provede 10 vyučovacími hodinami během nihž budete společně budovat psychickou odolnost. Více o metodice, kurzu a přihlášení se dozvíte na www.zipyhokamaradi.cz.

Buďte první, kdo bude pracovat s metodikou SPARK Resilience! První akreditovaný kurz v Plzni 18. 11. 2022, 8:30-16:00. ZDARMA (Kapacita 15 účastníků). 

 

Jsem metodik a chci se vzdělávat!

Jste čerstvě metodikem prevence a chcete o své činnosti vědět více? Nebo se na funkci připravujete? Děláte metodika už nějakou dobu, ale v některých oblastech tápete? Rádi byste se potkávali s metodiky a metodičkami z jiných škol a sdíleli slasti a strasti své profese? Nemáte ještě akreditované studium pro ŠMP? Tak neváhejte a přihlaste se do našeho čtyřsemestrového studia! Ještě máme volná místa. Začínáme v únoru 2023!

Zipyho kamarádi

Chcete u svých žáků efektivně rozvíjet dovednosti pro řešení konfliktů, učit se s nimi, jak si lépe říkat o pomoc a popisovat svoje prožitky? Uvítali byste metodiku, která Vás návodně provede 24 hodinami a pomůže Vám při budování bezpečného klimatu? Pak se neváhejte přihlásit do akreditovaného vzdělávání v metodice Zipyho kamarádi.

Metodika Vám umožní pracovat systematicky s žáky ve věku 5 až 9 let na rozvoji sociálních dovedností a copingových strategií. 

Další kurz proběhne již 20. května. Přihlásit se můžete zde.

Specializační kurz pro metodiky prevence

Účastníci 9. běhu kurzu se pomalu připravují na zkoušku. Pro další, kteří si chtějí prohloubit svého vzdělání v oblasti prevence chystáme již 10. běh! Stále máme volná místa.  Více o akreditovaném kurzu včetně přihlášení naleznete zde.

Program pro třídní učitele

Reagujema na přání škol a nově nabízíme třídním učitelům program, který podpoří dobrý start po náročném období školního roku 2020/2021 a zároveň jim umožní pečovat o vztahy bez ohledu na to, zda se se třídou bude vídat na živo či virtuálně. Poprvé v letošním roce můžete využít Program pro třídní učitele, který nabízí adaptační program pro třídu a jejího učitele v průběhu září a následně metodickou podporu formou workshopu pro třídního učitele, díky níž se zpevní v dovednostech jak posilovat bezpečné klima ve třídě v průběhu celého školního roku. 

Zipyho a Jablíkovi kamarádi

Nově nabízíme akreditované vzdělávání pro učitele, kteří chtějí s žáky ve věku 5 až 9 let systematicky pracovat  na rozvoji sociálních dovedností a copingových strategíí. Díky metodikám Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi můžete u žáků efektivně rozvíjet dovednosti pro řešení konfliktů, učit se, jak si lépe říkat o pomoc, popisovat svoje prožitky a pomohou Vám při budování bezpečného klimatu ve třídě.

První kurzy se uskuteční v již v říjnu. Přihlásit se můžete zde: Zipyho kamarádi 5. 10. 2021 a Jablíkovi kamarádi 22. 10. 2021.

Dítě v krizové situaci při online výuce

Tým prevence Pedagogicko-psychlogické poradny Plezeň a krizové centrum Diákonie Západ vytvořil jednoduchý leták k tématu Dítě v krizové situaci při on-line výuce.  Jde o podporu učitele v prvních minutách, když při online výuce dojde u nějakého žáka/žačky k projevům úzkosti, pláči nebo křiku. Shrnuje osvědčené postupy, konkrétní věty i kontakty, které mohou učitelé využít.

Připravujeme nový web pro rodiče!

Připravujeme zbrusu nové webové stránky pro rodiče!Chceme podporovat rodiče v tom, aby mluvili s dětmi o věcech, které je mohou ohrožovat. Ale jak? Právě k nalezení odpovědí na takové otázky, bude sloužit náš nový web, který naváže na naši první rodičovskou výzvu: Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně?

Již brzy se můžete na tuto metodiku a další informace těšit na www.standby.cppt.cz