Vaše reference

Kurz byl zajímavý a přínosný. Potkala jsem tam spoustu zajímavých lidí - tím nemyslím jenom lektory, ale i svoje kolegy preventisty. Díky setkáním a navázání nových přátelství mám i u nich možnost se poradit. Vyměňujeme si navzájem materiály a spolupracujeme v oblasti primární prevence i po kurzu. Kurz mi dal množství informací a zdrojů, ze kterých mohu čerpat. Využívám linky důvěry, policii, OSPOD, SVP, PPP, neziskové organizace a další. Rozhodně ty dva roky byly pro moji práci přínosem.

M. H., absolventka Specializačního kurzu

Mé postřehy ke kurzu:

  1. Ucelení znalostí o prevenci rizikového chování
  2. Názorné převedení do praxe
  3. Prevence v naší škole se stala jednou z priorit
  4. Uvítala bych seminář týkající se kyberšikany

J. S., absolventka Specializačního kurzu

 

Co mi kurs dal a vzal ...

  • poskytl mi spoustu námětů k přemýšlení (určitě již tak rychle nikoho neodsuzuji a snažím se porozumět příčinám chování)
  • začala jsem sama studovat
  • utvrdila jsem se v přesvědčení, že mám báječnou rodinu, která mě vždy podpoří
  • na kurzu jsem se dozvěděla i něco sama o sobě
  • vzal mi hlavně čas, který nám všem chybí, ale nelituji ani minuty....

J. A., absolventka Specializačního kurzu

Cyklus vzdělávacích seminářů pro metodiky prevence pořádaný v rámci projektu Kotva byl, soudě podle průběžné i závěrečné evaluace, kvalitní a účinný, neboť zvýšil teoretické znalosti i praktické dovednosti účastníků prakticky ve všech na počátku identifikovaných oblastech. Většina zúčastněných se shoduje, že jim vzdělávací kurz bude chybět i coby příležitost pro sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů.

Evaluace vzdělávání, CAAT 2012

Specializační kurz prevence rizikového chování pro mne znamenal 2,5 roku setkávání s perfektními lidmi, mnoho nových praktických zkušeností, potvrzení vlastních názorů a aktivit, kariérní postup /stal jsem se školním preventistou/ a návštěvy zařízení, která jsem znal jen z doslechu. Po 25 letech praxe potřebuje každý kantor nový podnět, ten kurz určitě přinesl.

J. Z., absolvent Specializačního kurzu

Kurz je v každém případě přínosem. Metodik prevence získá velmi dobrý přehled o všech tématech, může si i formou zážitku ujasnit všechny kroky své práce. Dále získá důležité kontakty na všechna pracoviště a odborníky v tomto oboru. Kurz mi velmi výrazně pomohl při výkonu práce ŠMP.

J. L., absolventka Specializačního kurzu

Specializační kurz prevence rizikového chování, který jsem absolvoval, mohu ostatním kolegům a kolegyním jen doporučit. Především pro jeho praktické zaměření a možnost učení se při vzájemném sdílení s dalšími účastníky.

K. Š., absolvent Specializačního kurzu

Kurzu jsem se zúčastnila na doporučení paní ředitelky. Měla jsem zastávat funkci metodika na škole a příliš zkušeností jsem neměla. Přednášky byly vždy přínosem a při práci ve skupinách jsme se i pobavili. Co ale bylo důležité, bylo to, že jsme si kolikrát pomohli vyřešit nebo najít řešení daného problému pomocí vzájemných zkušeností. Dobré vedení a výborný kolektiv přispěly k tomu, že 250 hodin uteklo velmi rychle a já vím, nebylo to zbytečně. Proto doporučuji tento kurz nejen pro začínající metodiky, ale i pro ty zkušené, Pokaždé se najde něco, v čem se každý může něčemu přiučit. Děkuji.

O. P., absolventka Specializačního kurzu

Kurz hodnotím jako velmi přínosný, ráda bych však vyzdvihla především zájem poskytnout kvalitní vzdělávání pedagogů, snahu kurz " šít na míru" dle reflexí účastníků i lektorů a ochotu vyjít vstříc ke spokojenosti všech. Vzdělávání v P- centru budu nadále doporučovat.

P. F., absolventka Specializačního kurzu

Hodnotím tento typ studia velmi kladně. Forma přednášek automaticky kombinovaná se semináři a praktickým upevňováním naučených a získaných dovedností, vědomostí a prohlubování stávajících znalostí v kombinaci se seznamováním se s konkrétními problémy nebo úspěchy ostatních kolegů je velmi přínosná. Získané dovednosti a vědomosti jsou důležité a použitelné v další práci školních metodiků prevence. To vše probíhá ve velmi přátelské a pohodové atmosféře ze strany přednášejících i nás, frekventantů kurzu. Vřele doporučuji zúčastnit se tohoto studia.

T. Č., absolvent Specializačního kurzu

Soubor seminářů na klíč byl přínosný pro svou aktuálnost, konkrétnost, aktivní zapojení posluchačů, propojování teoretických poznatků s praxí. Jejich obrovskou výhodou bylo, že byly uspořádány na klíč jen pro náš kolektiv - mohly se tak řešit konkrétní situace z našeho prostředí…

L. M., absolventka seminářů na klíč

Pár slov k hodnocení " Specializačního kurzu", který jsem před nedávnem absolvoval. I když učím již delší dobu, musím napsat, že kurz byl pro mne velkým přínosem ze dvojího hlediska. Jednak vlastní přednášky, zkušenosti lektorů, jejich kvalita a připravenost obohacená praktickými dovednostmi; a také vlastní setkávání (se skupinou spoluabsolventů) velmi obohacovalo moje vlastní zkušenosti…

J. J., absolvent Specializačního kurzu

Kurz byl velmi užitečný, přiblížený maximálně praxi. Díky kurzu u nás vznikl krizový plán, dlouhodobá strategie a ucelený postup při řešení šikany.

P. Š., absolventka Specializačního kurzu