Specializační kurz prevence rizikového chování

Čtyřsemestrový prakticky orientovaný kurz zaměřený na rozvoj kompetencí školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování.

Díky malé studijní skupině, dostane každý účastník kurzu dostatek prostoru na trénování v modelových situacích, na rozbor konkrétních situací z vlastní pedagogické praxe.

Cílem kurzu je podpora rozvoje odborných kompetencí, znalostí, dovedností a profesního růstu pedagogických pracovníků (zejména školních metodiků prevence) v oblasti specifické školské primární prevence rizikového chování tak, aby mohly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dospívajícími (konkrétně se jedná o znalosti z oblasti rizikového chování, dovednosti pro práci s jednotlivcem a skupinou včetně řešení krizových situací, tvorba plánů a metodik, realizace preventivních aktivit na škole, projektování, rozvoj spolupráce s kolegy a profesní růst).

Odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 vyhl. 1 písm. c) č. 317/2005 Sb. a je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací program zohledňuje také tzv. „Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství“, svým obsahem naplňuje požadavky 3., pokročilé, úrovně.

Rozsah: 260 hodin. Semináře se konají v rozestupu zhruba 3 týdnů, obvykle v pátek a sobotu v čase 8:30-16:00 (harmonogram obdrží účastníci před zahájením kurzu).

Obsah:

Primární prevence v podmínkách školy

Syndrom rizikového chování dospívajících

Legislativní rámec pro práci ŠMP

Práce se třídou jako dynamickou skupinou

Šikana v pedagogickém procesu

Plánování, příprava a realizace projektů

Úvod do zvládání náročných a krizových situací ve škole

Vedení rozhovoru v náročných a krizových situacích s dítětem

Práce s rodinou v náročných a krizových situacích

Specifika role ŠMP

Systém péče a psychosociálních služeb

Exkurze na odborných pracovištích

 

Lektoři kurzu: Lidé s dlouholetou praxí v oboru a se zkušenostmi se vzděláváním pedagogů.

Podmínky úspěšného absolvování: Aktivní zapojení účastníka do vzdělávání; max. 40 hodin absence; absolvování závěrečné zkoušky – skládá se z přezkoušení z okruhů vzdělávání a obhajoby závěrečné písemné práce. Pro průběžné hodnocení vzdělávání slouží ročníková práce, která je zaměřena na specifika tvorby minimálního preventivního programu.

Osvědčení o absolvování: Specializačního kurzu prevence rizikového chování umožňuje žádat příplatek za výkon funkce školního metodika prevence dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Místo konání: na adrese Preventivního centra nebo jinde v Plzni (vždy předem známo).

Kapacita: 10 osob.

Cena: 35.000,- / osoba / celý kurz. Platba je možná formou splátek. (Potřebujete-li poradit s řešením financování kurzu, napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..)

Termín: leden 2024 až prosinec 2025

Přihlášení: Přihláška ke stažení SK_prihlaska_SK12.doc

Přihlášky jsou evidovány v došlém pořadí, v případě naplnění kapacity budou zájemci vedeni jako náhradníci.