Nástěnka

Zrušení vzdělávacích akcí

S ohledem na aktuální situaci ohledně šíření koronaviru COVID-19 jsme přistoupili k preventivnímu opatření - zrušení všech plánovaných vzdělávacích akcí po dobu vládou vyhlášeného nouzového stavu.

O náhradních termínech seminářů budete informováni na našem webu a e-mailem.

P-centrum přeje všem pevné zdraví a jasnou mysl!