Nástěnka

ADAPTAČNÍ PROGRAM - metodika pro třídní učitele

Nabízíme ke stažení metodiku Adaptačního programu, která vznikla v P-centru na jaře 2020. Metodika obsahuje konkrétní aktivity, jež přispívají k tvorbě bezpečného klimatu ve třídě, které by mohlo být ohroženo odloučením žáků v době nouzového stavu. Budeme rádi za šíření metodiky mezi pedagogy a za zpětnou vazbu od těch, kdo na jejím základě vytvoří adaptační program ve své třídě.