Nástěnka

Připravujeme nový web pro rodiče!

Připravujeme zbrusu nové webové stránky pro rodiče!Chceme podporovat rodiče v tom, aby mluvili s dětmi o věcech, které je mohou ohrožovat. Ale jak? Právě k nalezení odpovědí na takové otázky, bude sloužit náš nový web, který naváže na naši první rodičovskou výzvu: Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně?

Již brzy se můžete na tuto metodiku a další informace těšit na www.standby.cppt.cz