Nástěnka

Dítě v krizové situaci při online výuce

Tým prevence Pedagogicko-psychlogické poradny Plezeň a krizové centrum Diákonie Západ vytvořil jednoduchý leták k tématu Dítě v krizové situaci při on-line výuce.  Jde o podporu učitele v prvních minutách, když při online výuce dojde u nějakého žáka/žačky k projevům úzkosti, pláči nebo křiku. Shrnuje osvědčené postupy, konkrétní věty i kontakty, které mohou učitelé využít.