Nástěnka

Program pro třídní učitele

Reagujema na přání škol a nově nabízíme třídním učitelům program, který podpoří dobrý start po náročném období školního roku 2020/2021 a zároveň jim umožní pečovat o vztahy bez ohledu na to, zda se se třídou bude vídat na živo či virtuálně. Poprvé v letošním roce můžete využít Program pro třídní učitele, který nabízí adaptační program pro třídu a jejího učitele v průběhu září a následně metodickou podporu formou workshopu pro třídního učitele, díky níž se zpevní v dovednostech jak posilovat bezpečné klima ve třídě v průběhu celého školního roku.