Nástěnka

Zipyho a Jablíkovi kamarádi

Nově nabízíme akreditované vzdělávání pro učitele, kteří chtějí s žáky ve věku 5 až 9 let systematicky pracovat  na rozvoji sociálních dovedností a copingových strategíí. Díky metodikám Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi můžete u žáků efektivně rozvíjet dovednosti pro řešení konfliktů, učit se, jak si lépe říkat o pomoc, popisovat svoje prožitky a pomohou Vám při budování bezpečného klimatu ve třídě.

První kurzy se uskuteční v již v říjnu. Přihlásit se můžete zde: Zipyho kamarádi 5. 10. 2021 a Jablíkovi kamarádi 22. 10. 2021.