Kurz pro třídní učitele

Kurz pro třídního učitele je ucelený vzdělávací program zaměřený na rozvoj kompetencí znalostí, dovedností a profesního růstu třídních učitelů (ať už jsou v této funkci nebo se na ní připravují), v oblasti specifické primární prevence a rizikového chování tak, aby mohly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dospívajícími. Konkrétně se jedná o znalosti z oblasti rizikového chování, dovednosti pro práci s jednotlivcem a skupinou včetně řešení krizových situací, tvorba plánů a metodik, realizace preventivních aktivit na škole, rozvoj spolupráce s kolegy a profesní růst. Absolventi získají odpovědi na otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Přínosem kurzu je vzájemná motivace, spolupráce, výměna zkušeností a poznatků z praxe mezi frekventanty kurzu.

Jedná se o průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Kurz je složen ze třinácti samostatných seminářů: 

Učit s radostí                          Jak (ne)hodnotit                  Práce s emocemi

Odborná podpora v pedagogické praxi                            Třídnické hodiny

Budování bezpečného klimatu                                           Šetření šikany

Návazná práce se třídou po vyšetření šikany                   Práce s konflikty

Začleňování žáka do třídního kolektivu                            Komunikace se žákem

 

Místo konání: P-centrum - Plachého 6

Kapacita: minimálně 8, maximálně 16 osob

Termín: Kurz je rozložen do jednoho školního roku (září až červen). Po naplnění minimální kapacity bude stanoven termín zahájení kurzu.

Cena: 8.000,- (je možné hradit ve splátkách)

Podmínky pro absolvování: účast min. na 62 hodinách vzdělávání 

Přihlášení: Přihláška ke stažení TU_prihlaska.doc

Uzavírka přihlášek je průběžně do naplnění minimální kapacity. Přihlášky jsou evidovány v došlém pořadí, v případě naplnění kapacity budou zájemci vedeni jako náhradníci.