Seminář na klíč

Vzdělávací a podpůrná aktivita reagující přímo na potřeby zadavatele.

Určen celým pedagogickým sborům či skupinám pedagogů z jedné školy, rodičům, pěstounům, pracovníkům neziskových organizací.

Téma semináře si volí zadavatel sám na základě svých aktuálních potřeb v oblasti prevence rizikového chování.

Inspirací pro vaši volbu mohou být okruhy oblastí nebo nejčastěji probíraná témata jako např.: Bezpečné klima třídy; Prevence šikany; Rozpoznání projevů šikany; Postupy šetření a řešení školní šikany; Práce s třídním kolektivem; Pedagogická komunita; Školní pravidla; Třídnické hodiny; Práce s pravidly; Komunikace mezi žáky a pedagogy; Komunikace s rodiči; Drogy; Současná drogová problematika; Sekty; Kompetence pedagogů ve výchovně vzdělávacím procesu.

Forma i rozsah semináře se přizpůsobí aktuálním požadavkům. Minimální časová dotace je 4 výukové hodiny.

Místo konání: Na půdě instituce nebo v prostorách P-centra.

Objednávka ke stažení doczde109 KB

Cena: Cena dle platného ceníku služeb P-centra.