Nástěnka

(Za)kázaná prevence

"V praxi jsou neefektivní metody stále používány a podporovány. Možná bychom se mohli nechat inspirovat tabákovými výrobky a začít vydávat upozornění: „Neefektivní prevence způsobuje psychickou újmu vašemu dítěti!“

Zajímá vás, co je ne/efektivní prevence v praxi a jak se prevence vyvíjí v čase? Přečtěte si článek Mgr. H. Fialové v červnovém čísle měsíčníku Prevence. Ke stažení pdfzde