Tematické semináře

Semináře zaměřené na konkrétní témata z oblasti prevence a rizikového chování.

V současné době nabízíme MŠMT akreditovaný seminář Netolismus.

Další semináře připravujeme.