Nástěnka

Novoroční přání

Přejeme Vám hodně lásky, pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2017.

Tým P-centra, CPPT, o. p. s.