Nástěnka

P-centrum, CPPT, o. p. s. podporuje snížení počtu hodin pro ŠMP

PRÁCE NAVÍC JE PRÁCE NAVÍC

aneb

PETICE ZA SNÍŽENÍ PŘÍMÉ VYUČOVACÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE

A ZLEPŠENÍ JEJICH PRACOVNÍCH PODMÍNEK

Učitelé, kteří zastávají funkci školního metodika prevence, mají na škole významnou roli. Mají usilovat o předcházení šikaně, prevenci závislostí a dalších druhů rizikového chování. Přes množství činností, které by měli na škole vykonávat, funkci často provádějí v rámci běžného úvazku, tj. bez úlev v rámci přímé pedagogické činnosti nemají mnohdy čas navíc a za výkon své funkce nebývají dostatečně finančně ohodnoceni.

Z tohoto důvodu plně podporujeme požadavek na snížení přímé vyučovací povinnosti školních metodiků prevence a zlepšení jejich pracovních podmínek. Jsme přesvědčeni, že k vykonávání své práce potřebují dostatečný časový prostor. Díky  němu se budou moci lépe věnovat jak své běžné pedagogické práci, tak i své speciální funkci, tedy koordinaci prevence na škole, metodickému vedení kolegů v oblasti rizikového chování, poradenské činnosti a spoluvytváření bezpečného klimatu na škole.

K petici se můžete připojit zde:

https://www.petice24.com/petice_za_zlepeni_pracovnich_podminek_kolnich_metodik_prevence