Nástěnka

Program Bezpečné klima pozastaven

Nedávno jsme informovali o možnosti získat finanční prostředky na vzdělávání školních metodiků prevence přes dotační titul MŠMT Bezpečné klima. MŠMT ale právě vydalo zprávu o tom, že pro rok 2018 a dále je tento program pozastaven. Důvodem je skutečnost, že vzdělávání školních metodiků prevence (včetně specializačního studia) a dalších pedagogických pracovníků i v oblasti prevence rizikového chování je financováno prostřednictvím šablon OP VVV a nelze tudíž financovat identickou aktivitu ze státních prostředků.

V průběhu září můžeme očekávat na webu MŠMT bližší informace k možnosti čerpání z OP VVV.