Nástěnka

Bezpečné klima v českých školách

MŠMT opakovaně vyhlásilo na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dotační program "Bezpečné klima v českých školách". Bližší informace najdete na http://sdv.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlaseni-dotacniho-programu-na-realizaci-aktivit-v-oblasti. Elektronické žádosti na aktivity, které přispívají k nastolení a rozvoji bezpečného klimatu ve škole můžete podávat od 30. 8. 2017 do 30. 9. 2017.

Budete-li potřebovat pomoc s přípravou a realizací preventivních aktivit podporujících bezpečné klima na škole, můžete využít náš tým.