Nástěnka

Bezpečné klima v českých školách - nový dotační titul


Dlouhodobě se pohybujeme ve školním prostředí a v kontaktu s učiteli a tak nás těší reakce MŠMT na potřebu systémově podpořit školy v rozvíjení bezpečného klimatu.

Podpora je realizována prostřednictvím vyhlášení nového samostatného dotačního programu. Vážíme si a vítáme každý krok, směřující k systémovým řešením na školách ve formě vzdělávání sboroven, managementu a metodiků/specialistů. A hlavně chceme věřit, že tento titul umožní školám realizovat smysluplné projekty! Dotační program „Bezpečné klima v českých školách“ je vyhlášen na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Žádost může být podána ve výši 20.000 Kč - 80.000 Kč, do 30. září 2016. Více informací jak žádat si můžete přečíst tady http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-program-bezpecne-klima-v-ceskych-skolach-1.