Pár slov k hodnocení " Specializačního kurzu", který jsem před nedávnem absolvoval. I když učím již delší dobu, musím napsat, že kurz byl pro mne velkým přínosem ze dvojího hlediska. Jednak vlastní přednášky, zkušenosti lektorů, jejich kvalita a připravenost obohacená praktickými dovednostmi; a také vlastní setkávání (se skupinou spoluabsolventů) velmi obohacovalo moje vlastní zkušenosti…

J. J., absolvent Specializačního kurzu

Pár slov k hodnocení " Specializačního kurzu", který jsem před nedávnem absolvoval. I když učím již delší dobu, musím napsat, že kurz byl pro mne velkým přínosem ze dvojího hlediska. Jednak vlastní přednášky, zkušenosti lektorů, jejich kvalita a připravenost obohacená praktickými dovednostmi; a také vlastní setkávání (se skupinou spoluabsolventů) velmi obohacovalo moje vlastní zkušenosti. Vzájemné zkušenosti kolegů na jiných školách vytvářely nebo potvrzovaly správnost vlastních postupů (v souvislosti s výkonem funkce preventisty na škole) při řešení problémů každodenního života ve škole. Spolu s odpřednášenými tématy byl vytvořen základní rámec pro řešení jednotlivých případů a stejně tak pro orientaci v problematice primární prevence rizikového chování žáků a studentů ve školách a školských zařízení. Drobným nedostatkem možná bylo, že na některé praktické aktivity bylo méně času. Stejně tak u některých témat bych přivítal vyšší hodinovou dotaci (sekty, práce se skupinou, šikana v pedagogickém procesu). Velkým přínosem je také to, že odprezentované (vyzkoušené) techniky v práci se žáky se dají s úspěchem realizovat ve škole. Následně nám, učitelům dovolují nahlédnout ještě více do složitých vztahů a struktur mezi žáky, mezi žáky a učiteli, mezi žáky a rodiči, a nahlédnout do vztahu žáků a společnosti obecně. V závěru chci vyzvednout naprostou bezchybnost, profesionalitu a vstřícnost při organizaci jednotlivých přednášek a celkově vynikající vytváření podmínek a zázemí jednotlivých seminářů. Velký "DÍK" patří kolektivu pracovníků P-centra, zejména koordinátorce ing. Michaele Šilhavé! Dle mého se jedná o velký přínos pro začínajícího i zkušeného pedagoga a proto doporučuji kurz absolvovat a věnovat se této stále nedoceněné avšak velice záslužné a potřebné práci na školách! Ještě jednou děkuji všem.