Kurz byl zajímavý a přínosný. Potkala jsem tam spoustu zajímavých lidí - tím nemyslím jenom lektory, ale i svoje kolegy preventisty. Díky setkáním a navázání nových přátelství mám i u nich možnost se poradit. Vyměňujeme si navzájem materiály a spolupracujeme v oblasti primární prevence i po kurzu. Kurz mi dal množství informací a zdrojů, ze kterých mohu čerpat. Využívám linky důvěry, policii, OSPOD, SVP, PPP, neziskové organizace a další. Rozhodně ty dva roky byly pro moji práci přínosem.

M. H., absolventka Specializačního kurzu