Mé postřehy ke kurzu:

  1. Ucelení znalostí o prevenci rizikového chování
  2. Názorné převedení do praxe
  3. Prevence v naší škole se stala jednou z priorit
  4. Uvítala bych seminář týkající se kyberšikany

J. S., absolventka Specializačního kurzu