Cyklus vzdělávacích seminářů pro metodiky prevence pořádaný v rámci projektu Kotva byl, soudě podle průběžné i závěrečné evaluace, kvalitní a účinný, neboť zvýšil teoretické znalosti i praktické dovednosti účastníků prakticky ve všech na počátku identifikovaných oblastech. Většina zúčastněných se shoduje, že jim vzdělávací kurz bude chybět i coby příležitost pro sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů.

Evaluace vzdělávání, CAAT 2012