Kurzu jsem se zúčastnila na doporučení paní ředitelky. Měla jsem zastávat funkci metodika na škole a příliš zkušeností jsem neměla. Přednášky byly vždy přínosem a při práci ve skupinách jsme se i pobavili. Co ale bylo důležité, bylo to, že jsme si kolikrát pomohli vyřešit nebo najít řešení daného problému pomocí vzájemných zkušeností. Dobré vedení a výborný kolektiv přispěly k tomu, že 250 hodin uteklo velmi rychle a já vím, nebylo to zbytečně. Proto doporučuji tento kurz nejen pro začínající metodiky, ale i pro ty zkušené, Pokaždé se najde něco, v čem se každý může něčemu přiučit. Děkuji.

O. P., absolventka Specializačního kurzu