Hodnotím tento typ studia velmi kladně. Forma přednášek automaticky kombinovaná se semináři a praktickým upevňováním naučených a získaných dovedností, vědomostí a prohlubování stávajících znalostí v kombinaci se seznamováním se s konkrétními problémy nebo úspěchy ostatních kolegů je velmi přínosná. Získané dovednosti a vědomosti jsou důležité a použitelné v další práci školních metodiků prevence. To vše probíhá ve velmi přátelské a pohodové atmosféře ze strany přednášejících i nás, frekventantů kurzu. Vřele doporučuji zúčastnit se tohoto studia.

T. Č., absolvent Specializačního kurzu