Nabídka vzdělávacích aktivit

Středisko primární prevence P-centrum, CPPT, o. p. s. realizuje tyto vzdělávací služby pro pedagogy:

 • Specializační kurz prevence rizikového chování

  Dvouletý kurz určený metodikům prevence. Splňuje Standardy studia k výkonu specializovaných činností MŠMT, zohledňuje Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v PPRCH ve školství. Účastníci hradí kurzovné.

 • Supervize

  Služba zaměřená na podporu a rozvoj pracovních schopností, dovedností pedagogů a jejich profesní růst, ve formě individuální, skupinové nebo týmové. Cena supervize závisí na její formě a rozsahu.

 • Seminář na klíč

  Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování určené pro pracovní týmy/skupiny. Téma semináře vychází ze specifických potřeb týmu/instituce. Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu.

 • Tematické semináře

  Vzdělávání zaměřené na konkrétní okruh z oblasti primární prevence rizikového chování. Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu.

 • Metodická podpora

  Služba pro pedagogy zaměřená na podporu při realizaci prevence ve škole, pomoc při řešení konkrétní situace ve třídě nebo ve škole. Metodickou podporu lze využít např. při: tvorbě strategií, koncepcí a dokumentů pro primární prevenci na škole, přípravě třídnické hodiny, adaptačního kurzu, doplnění výuky o postup nebo metodu zpracovávající konkrétní téma z oblasti prevence rizikového chování, řešení rizikového chování ve škole, vedení a koordinaci funkčních, efektivních preventivních a intervenčních programů pro jednotlivce a třídní kolektivy, přípravě na komunikaci s rodiči.